โครงเลื่อยคันธนู

  • Original product082 image3
  • Original product082 image4
  • Original product082 image2
  • Original product082 image1
  • Original product082 image6
  • Original product082 image5

Kawa

Category

เครื่องมือทำสวน, Gardening tools

Details

Specifications

มี 4 ขนาด คือ 12", 21", 24" และ 30"