ดอกสว่านและแผ่นตัด

 • ดอกสว่านเจาะเหล็กสีดำ
  Thumb product245 image1
          
                           
                  
                  Medium product245 image1             
              
                  

  ดอกสว่านเจาะเหล็กสีดำ

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน
  Thumb product246 image4
          
                           
                  
                  Medium product246 image4             
              
                  

  ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ดอกสว่านเจาะคอนกรีต
  Thumb product247 image1
          
                           
                  
                  Medium product247 image1             
              
                  

  ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ดอกสว่านเจาะไม้ไฟฟ้า
  Thumb product248 image1
          
                           
                  
                  Medium product248 image1             
              
                  

  ดอกสว่านเจาะไม้ไฟฟ้า

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ดอกสว่านเจาะคอนกรีต
  Thumb product249 image6
          
                           
                  
                  Medium product249 image6             
              
                  

  ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ดอกสว่านเจาะคอนกรีต
  Thumb product250 image5
          
                           
                  
                  Medium product250 image5             
              
                  

  ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ดอกสว่านโรตารี่
  Thumb product251 image2
          
                           
                  
                  Medium product251 image2             
              
                  

  ดอกสว่านโรตารี่

                  

  ใช้กับเครื่องสว่าน AEG, BOSCH, B&D, HILTI, Hitachi Makita, Meatabo และ Joran H-Adaptor

                  View Product Specifications             
          
      
 • ใบตัดแห้ง Kawa
  Thumb product252 image5
          
                           
                  
                  Medium product252 image5             
              
                  

  ใบตัดแห้ง Kawa

                  

  เป็นแผ่นตัดแบบแห้ง. ใช้สำหรับตัด หินแกรนิต, หินคอนกรีต, อิฐ, ยางมะตอยและวัสดุหยาบ.

                  View Product Specifications             
          
      
 • ใบตัดแห้ง-ตัดน้ำ Kawa
  Thumb product253 image4
          
                           
                  
                  Medium product253 image4             
              
                  

  ใบตัดแห้ง-ตัดน้ำ Kawa

                  

  เป็นแผ่นตัดแบบแห้งและน้ำ. ใช้สำหรับ หินแกรนิต, หินคอนกรีต, หินอ่อน และ ไฟเบอร์กลาส

                  View Product Specifications             
          
      
 • ใบตัดแห้ง Goodsman
  Thumb product254 image6
          
                           
                  
                  Medium product254 image6             
              
                  

  ใบตัดแห้ง Goodsman

                  

  เป็นแผ่นตัดแบบแห้ง. ใช้สำหรับตัด หินแกรนิต, หินคอนกรีต, อิฐ, ยางมะตอยและวัสดุหยาบ.

                  View Product Specifications             
          
      
 • ใบตัดแห้ง-ตัดน้ำ Goodsman
  Thumb product255 image6
          
                           
                  
                  Medium product255 image6             
              
                  

  ใบตัดแห้ง-ตัดน้ำ Goodsman

                  

  เป็นแผ่นตัดแบบแห้งและน้ำ. ใช้สำหรับ หินแกรนิต, หินคอนกรีต, หินอ่อน และ ไฟเบอร์กลาส

                  View Product Specifications             
          
      
 • ใบตัดหินอ่อน 4"
  Thumb no image
          
                           
                  
                  Medium no image             
              
                  

  ใบตัดหินอ่อน 4"

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • แผ่นตัด FUJI สีแดง
  Thumb no image
          
                           
                  
                  Medium no image             
              
                  

  แผ่นตัด FUJI สีแดง

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • แผ่นตัด ฉลามดาวแดง
  Thumb product259 image2
          
                           
                  
                  Medium product259 image2             
              
                  

  แผ่นตัด ฉลามดาวแดง

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • แผ่นขัด FUJI สีแดง
  Thumb product260 image4
          
                           
                  
                  Medium product260 image4             
              
                  

  แผ่นขัด FUJI สีแดง

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ใบตัดเพชร Irwin ตัดแห้ง
  Thumb product261 image3
          
                           
                  
                  Medium product261 image3             
              
                  

  ใบตัดเพชร Irwin ตัดแห้ง

                  

  เป็นแผ่นตัดแบบแห้ง. ใช้สำหรับตัด หินแกรนิต, หินคอนกรีต, อิฐ, ยางมะตอยและวัสดุหยาบ.

                  View Product Specifications             
          
      
 • ใบตัดเพชร Irwin ตัดแห้ง-ตัดน้ำ
  Thumb product262 image6
          
                           
                  
                  Medium product262 image6             
              
                  

  ใบตัดเพชร Irwin ตัดแห้ง-ตัดน้ำ

                  

  เป็นแผ่นตัดแบบแห้งและน้ำ. ใช้สำหรับ หินแกรนิต, หินคอนกรีต, หินอ่อน และ ไฟเบอร์กลาส

                  View Product Specifications             
          
      
 • กระดาษทราย
  Thumb product263 image4
          
                           
                  
                  Medium product263 image4             
              
                  

  กระดาษทราย

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กระดาษทรายซ้อนหลังอ่อน-หลังแข็ง
  Thumb product348 image3
          
                           
                  
                  Medium product348 image3             
              
                  

  กระดาษทรายซ้อนหลังอ่อน-หลังแข็ง

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กระดาษทรายกลม
  Thumb product264 image3
          
                           
                  
                  Medium product264 image3             
              
                  

  กระดาษทรายกลม

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • หินลับมีด
  Thumb product265 image1
          
                           
                  
                  Medium product265 image1             
              
                  

  หินลับมีด

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ผ้าทรายสายพาน SUN Flag
  Thumb product266 image3
          
                           
                  
                  Medium product266 image3             
              
                  

  ผ้าทรายสายพาน SUN Flag

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • จานดูด Kori
  Thumb product267 image3
          
                           
                  
                  Medium product267 image3             
              
                  

  จานดูด Kori

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กระดาษทรายขัดไม้ Kori
  Thumb product268 image4
          
                           
                  
                  Medium product268 image4             
              
                  

  กระดาษทรายขัดไม้ Kori

                  

                  View Product Specifications