เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง

 • เลื่อยลันดา No.111
  Thumb product001 image5
          
                           
                  
                  Medium product001 image5             
              
                  

  เลื่อยลันดา No.111

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เลื่อยลันดา No.222
  Thumb product002 image2
          
                           
                  
                  Medium product002 image2             
              
                  

  เลื่อยลันดา No.222

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เลื่อยลันดา No.333
  Thumb product003 image1
          
                           
                  
                  Medium product003 image1             
              
                  

  เลื่อยลันดา No.333

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เลื่อยลันดา No.444
  Thumb product004 image5
          
                           
                  
                  Medium product004 image5             
              
                  

  เลื่อยลันดา No.444

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เลื่อยลันดา No.999
  Thumb product005 image1
          
                           
                  
                  Medium product005 image1             
              
                  

  เลื่อยลันดา No.999

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เลื่อยปังตอ
  Thumb product006 image4
          
                           
                  
                  Medium product006 image4             
              
                  

  เลื่อยปังตอ

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เลืือย 5 ตัวชุด
  Thumb product007 image2
          
                           
                  
                  Medium product007 image2             
              
                  

  เลืือย 5 ตัวชุด

                  

  เลื่อยอเนกประสงค์ ปรับเปลี่ยนได้สี่แบบ

                  View Product Specifications             
          
      
 • ด้ามเลื่อยพร้อมน็อต
  Thumb product008 image3
          
                           
                  
                  Medium product008 image3             
              
                  

  ด้ามเลื่อยพร้อมน็อต

                  

  อะไหล่สำหรับเลื่อย

                  View Product Specifications             
          
      
 • คีมคัดคลองเลื่อย
  Thumb product009 image3
          
                           
                  
                  Medium product009 image3             
              
                  

  คีมคัดคลองเลื่อย

                  

  สำหรับปรับแต่งฟันเลื่อย

                  View Product Specifications             
          
      
 • ถุงตะปูผ้่ายีนส์
  Thumb product010 image3
          
                           
                  
                  Medium product010 image3             
              
                  

  ถุงตะปูผ้่ายีนส์

                  

  ถุงใส่ตะปูคาดเอว ทำจากยีนส์ เพื่อความคงทน

                  View Product Specifications             
          
      
 • ถุงตะปูหนัง
  Thumb product011 image3
          
                           
                  
                  Medium product011 image3             
              
                  

  ถุงตะปูหนัง

                  

  ถุงใส่ตะปูคสดเอว ทำจากหนัง

                  View Product Specifications             
          
      
 • ใบเลื่อยกบไฟฟ้า
  Thumb product012 image3
          
                           
                  
                  Medium product012 image3             
              
                  

  ใบเลื่อยกบไฟฟ้า

                  

  ใบกบไฟฟ้า สำหรับเครื่อง Makita

                  View Product Specifications             
          
      
 • โครงเลื่อยตัดเหล็ก
  Thumb product013 image5
          
                           
                  
                  Medium product013 image5             
              
                  

  โครงเลื่อยตัดเหล็ก

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์
  Thumb product014 image4
          
                           
                  
                  Medium product014 image4             
              
                  

  ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • หัวค้อนหงอน
  Thumb product015 image3
          
                           
                  
                  Medium product015 image3             
              
                  

  หัวค้อนหงอน

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์
  Thumb product016 image1
          
                           
                  
                  Medium product016 image1             
              
                  

  ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • หัวค้อนหงอน
  Thumb product017 image3
          
                           
                  
                  Medium product017 image3             
              
                  

  หัวค้อนหงอน

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์
  Thumb product018 image3
          
                           
                  
                  Medium product018 image3             
              
                  

  ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เหล็กส่งตะป
  Thumb product019 image3
          
                           
                  
                  Medium product019 image3             
              
                  

  เหล็กส่งตะป

                  

  ใช้เพื่อทำให้หัวตะปูจมลงไปลึกกว่าปกติบนวัสดุ

                  View Product Specifications             
          
      
 • ค้อนช่างทอง
  Thumb product020 image3
          
                           
                  
                  Medium product020 image3             
              
                  

  ค้อนช่างทอง

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ค้อนปอนด์หัวกลม
  Thumb product021 image4
          
                           
                  
                  Medium product021 image4             
              
                  

  ค้อนปอนด์หัวกลม

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ขวาน
  Thumb product022 image2
          
                           
                  
                  Medium product022 image2             
              
                  

  ขวาน

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ค้อนทุบหินด้ามไฟเบอร์
  Thumb product023 image4
          
                           
                  
                  Medium product023 image4             
              
                  

  ค้อนทุบหินด้ามไฟเบอร์

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • หัวค้อนทุบหิน Sailing Viking
  Thumb product024 image4
          
                           
                  
                  Medium product024 image4             
              
                  

  หัวค้อนทุบหิน Sailing Viking

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • พลั่วเหล็กปลายแหลม
  Thumb product025 image2
          
                           
                  
                  Medium product025 image2             
              
                  

  พลั่วเหล็กปลายแหลม

                  

  ใช้สําหรับตักกรวด หิน ทราย และใช้ในการขุดดิน

                  View Product Specifications             
          
      
 • พลั่วเหล็กปลายเหลี่ยม
  Thumb product026 image4
          
                           
                  
                  Medium product026 image4             
              
                  

  พลั่วเหล็กปลายเหลี่ยม

                  

  ใช้สําหรับตักปูนที่ผสมแล้ว ใส่ถังหรือผสมปูน หรือโกยตักวัสดุ

                  View Product Specifications             
          
      
 • พลั่วเหล็กปลายแหลม
  Thumb product027 image5
          
                           
                  
                  Medium product027 image5             
              
                  

  พลั่วเหล็กปลายแหลม

                  

  ใช้สําหรับตักกรวด หิน ทราย และใช้ในการขุดดิน

                  View Product Specifications             
          
      
 • พลั่วเหล็กปลายเหลี่ยม
  Thumb product028 image1
          
                           
                  
                  Medium product028 image1             
              
                  

  พลั่วเหล็กปลายเหลี่ยม

                  

  ใช้สําหรับตักปูนที่ผสมแล้ว ใส่ถังหรือผสมปูน หรือโกยตักวัสดุ

                  View Product Specifications             
          
      
 • พลั่วแสตนเลส
  Thumb product029 image2
          
                           
                  
                  Medium product029 image2             
              
                  

  พลั่วแสตนเลส

                  

  ใช้สำหรับตักหรือโกย วัสดุทำจากแสตนเลส สามารถใช้ตักปลาหรืออาหารโดยไม่เกิดสนิมปนวัสดุ

                  View Product Specifications             
          
      
 • เหล็กสกัดปูนด้ามหุ้มยาง
  Thumb product030 image2
          
                           
                  
                  Medium product030 image2             
              
                  

  เหล็กสกัดปูนด้ามหุ้มยาง

                  

  ใช้สำหรับสกัดวัสดุ มีแบบ แบนและแหลม

                  View Product Specifications             
          
      
 • กรรไกรตัดเหล็กเส้น
  Thumb product031 image3
          
                           
                  
                  Medium product031 image3             
              
                  

  กรรไกรตัดเหล็กเส้น

                  

  ใช้สำหรับตัด โซ่, กุญแจ, น๊อต และเหล็กเส้น.

                  View Product Specifications             
          
      
 • เกียงปูน PVC
  Thumb product032 image2
          
                           
                  
                  Medium product032 image2             
              
                  

  เกียงปูน PVC

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กะบะปูน PVC
  Thumb product033 image2
          
                           
                  
                  Medium product033 image2             
              
                  

  กะบะปูน PVC

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ถังปูน PVC
  Thumb product034 image4
          
                           
                  
                  Medium product034 image4             
              
                  

  ถังปูน PVC

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ฉากโบกปูนอลูมิเนียม
  Thumb product035 image1
          
                           
                  
                  Medium product035 image1             
              
                  

  ฉากโบกปูนอลูมิเนียม

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เกียงโป๊วสี
  Thumb product036 image6
          
                           
                  
                  Medium product036 image6             
              
                  

  เกียงโป๊วสี

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เกียงแหลม
  Thumb product037 image5
          
                           
                  
                  Medium product037 image5             
              
                  

  เกียงแหลม

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เกียงสี่เหลี่ยม
  Thumb product038 image3
          
                           
                  
                  Medium product038 image3             
              
                  

  เกียงสี่เหลี่ยม

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เกียงแหลม
  Thumb product039 image2
          
                           
                  
                  Medium product039 image2             
              
                  

  เกียงแหลม

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เกียงสี่เหลี่ยม
  Thumb product040 image6
          
                           
                  
                  Medium product040 image6             
              
                  

  เกียงสี่เหลี่ยม

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เกียงสี่เหลี่ยมแสตนเลส
  Thumb product041 image6
          
                           
                  
                  Medium product041 image6             
              
                  

  เกียงสี่เหลี่ยมแสตนเลส

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตลับเมตร 1 เมตร
  Thumb product042 image3
          
                           
                  
                  Medium product042 image3             
              
                  

  ตลับเมตร 1 เมตร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตลับเมตร 3.5 เมตร
  Thumb product043 image3
          
                           
                  
                  Medium product043 image3             
              
                  

  ตลับเมตร 3.5 เมตร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตลับเมตร 5 เมตร
  Thumb product044 image2
          
                           
                  
                  Medium product044 image2             
              
                  

  ตลับเมตร 5 เมตร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตลับเมตรแม่เหล็ก #919 2 เมตร
  Thumb product045 image1
          
                           
                  
                  Medium product045 image1             
              
                  

  ตลับเมตรแม่เหล็ก #919 2 เมตร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตลับเมตรแม่เหล็ก #919 5 เมตร
  Thumb product046 image1
          
                           
                  
                  Medium product046 image1             
              
                  

  ตลับเมตรแม่เหล็ก #919 5 เมตร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตลับเมตร #999 3.5 เมตร
  Thumb product047 image1
          
                           
                  
                  Medium product047 image1             
              
                  

  ตลับเมตร #999 3.5 เมตร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตลับเมตร #999 5 เมตร
  Thumb product048 image1
          
                           
                  
                  Medium product048 image1             
              
                  

  ตลับเมตร #999 5 เมตร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตลับเมตร #999 7.5 เมตร
  Thumb product049 image3
          
                           
                  
                  Medium product049 image3             
              
                  

  ตลับเมตร #999 7.5 เมตร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • สายเอ็น
  Thumb product050 image3
          
                           
                  
                  Medium product050 image3             
              
                  

  สายเอ็น

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • เทปวัดที่ใยแก้่ว Toplon
  Thumb product051 image3
          
                           
                  
                  Medium product051 image3             
              
                  

  เทปวัดที่ใยแก้่ว Toplon

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ระดับน้ำแม่เหล็ก 9"
  Thumb product052 image6
          
                           
                  
                  Medium product052 image6             
              
                  

  ระดับน้ำแม่เหล็ก 9"

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ระดับน้ำแม่เหล็ก 12"
  Thumb product053 image2
          
                           
                  
                  Medium product053 image2             
              
                  

  ระดับน้ำแม่เหล็ก 12"

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ระดับน้ำ 24"
  Thumb product054 image1
          
                           
                  
                  Medium product054 image1             
              
                  

  ระดับน้ำ 24"

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ระดับน้ำแม่เหล็ก 24"
  Thumb product055 image1
          
                           
                  
                  Medium product055 image1             
              
                  

  ระดับน้ำแม่เหล็ก 24"

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ระดับน้ำยืดได้
  Thumb product056 image1
          
                           
                  
                  Medium product056 image1             
              
                  

  ระดับน้ำยืดได้

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • บักเต้า
  Thumb product057 image4
          
                           
                  
                  Medium product057 image4             
              
                  

  บักเต้า

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กระดาษทรายน้ำ
  Thumb product058 image3
          
                           
                  
                  Medium product058 image3             
              
                  

  กระดาษทรายน้ำ

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กระดาษทรายม้วน แมลงปอ
  Thumb product059 image6
          
                           
                  
                  Medium product059 image6             
              
                  

  กระดาษทรายม้วน แมลงปอ

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กระดาษทรายม้วน บูลด๊อก
  Thumb product060 image3
          
                           
                  
                  Medium product060 image3             
              
                  

  กระดาษทรายม้วน บูลด๊อก

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • สิ่วด้ามไฟเบอร์ Sailing Viking
  Thumb product061 image4
          
                           
                  
                  Medium product061 image4             
              
                  

  สิ่วด้ามไฟเบอร์ Sailing Viking

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กุญแจดำ
  Thumb product062 image2
          
                           
                  
                  Medium product062 image2             
              
                  

  กุญแจดำ

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กุญแจชุบโครเมี่ยม
  Thumb product063 image4
          
                           
                  
                  Medium product063 image4             
              
                  

  กุญแจชุบโครเมี่ยม

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • กุญแจชุบทองเหลือง
  Thumb product064 image6
          
                           
                  
                  Medium product064 image6             
              
                  

  กุญแจชุบทองเหลือง

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ลูกบิดกลมเงา No.587SS
  Thumb product065 image2
          
                           
                  
                  Medium product065 image2             
              
                  

  ลูกบิดกลมเงา No.587SS

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ลูกบิดกลมห้องน้ำ No.587BK
  Thumb no image
          
                           
                  
                  Medium no image             
              
                  

  ลูกบิดกลมห้องน้ำ No.587BK

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ลูกบิดรมดำ No.5800
  Thumb product067 image1
          
                           
                  
                  Medium product067 image1             
              
                  

  ลูกบิดรมดำ No.5800

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ลูกบิดรมดำ No.5900
  Thumb product068 image4
          
                           
                  
                  Medium product068 image4             
              
                  

  ลูกบิดรมดำ No.5900

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ลูกบิดเงา No.588PC
  Thumb product069 image1
          
                           
                  
                  Medium product069 image1             
              
                  

  ลูกบิดเงา No.588PC

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ลูกบิดรมดำ No.588BK
  Thumb product070 image3
          
                           
                  
                  Medium product070 image3             
              
                  

  ลูกบิดรมดำ No.588BK

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ลูกบิดรมดำ No.588AC
  Thumb product071 image1
          
                           
                  
                  Medium product071 image1             
              
                  

  ลูกบิดรมดำ No.588AC

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ปีนยิงกาวซีลีโคน
  Thumb product072 image2
          
                           
                  
                  Medium product072 image2             
              
                  

  ปีนยิงกาวซีลีโคน

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ฟองน้ำฉาบปูน
  Thumb product073 image1
          
                           
                  
                  Medium product073 image1             
              
                  

  ฟองน้ำฉาบปูน

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตะปูคอนกรีตดำ
  Thumb product074 image6
          
                           
                  
                  Medium product074 image6             
              
                  

  ตะปูคอนกรีตดำ

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตะปูคอนกรีตขาว
  Thumb product075 image2
          
                           
                  
                  Medium product075 image2             
              
                  

  ตะปูคอนกรีตขาว

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • ตะปูตอกไม้
  Thumb product076 image6
          
                           
                  
                  Medium product076 image6             
              
                  

  ตะปูตอกไม้

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • น๊อตเกลียวเหล็กชุบแข็ง
  Thumb product077 image4
          
                           
                  
                  Medium product077 image4             
              
                  

  น๊อตเกลียวเหล็กชุบแข็ง

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • สกรูยิงฝ้า
  Thumb product078 image6
          
                           
                  
                  Medium product078 image6             
              
                  

  สกรูยิงฝ้า

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • หมวกวิศวะกร
  Thumb product079 image6
          
                           
                  
                  Medium product079 image6             
              
                  

  หมวกวิศวะกร

                  

                  View Product Specifications             
          
      
 • น้ำมันทาไม้
  Thumb product080 image6
          
                           
                  
                  Medium product080 image6             
              
                  

  น้ำมันทาไม้

                  

                  View Product Specifications